Visagie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het accentueren van de sterke kanten van een gezicht en de minder sterke kanten te camoufleren of te corrigeren. Het woord visagie is afgeleid van het Franse woord visage dat staat voor gezicht. Een visagist is iemand die adviseert op welke wijze een bepaald gezichtstype opgemaakt kan worden, en dat advies ook kan uitvoeren". Mensen die werkzaam zijn in dit vakgebied worden visagisten genoemd. Dit vergt de nodige technische kennis op dit gebied, wij bezitten dan ook het diploma "Beroepsvisagie". De specifieke vakkennis van een visagist(e) richt zich vooral op de diverse huidtypen en de kleuren van de huid met de daarbij behorende make-up. Elk type huid en omstandigheid vraagt om een individuele make-up.